Bellpal har lanserat Safety+ i USA och Kanada

February 28, 2023

|

1:49 pm

Bellpal har den 22 februrari 2023 lanserat tjänsten Safty+ i USA och Kanada tillsammans med Moto-Watch.

Det innebär att vi når ut till ännu fler, speciellt i Kanada, där vi ser en stor växande marknad. 

Bellpal har tillsammans med Motorola skickat ut ett erbjudande till över 39.000 unika Moto-Watch användare för att erbjuda Safety+ integrerat i deras befintliga smart-watches. 

”I och med att vi gör Safety+ tillgängligt för den Kanadensiska marknaden, kan vi med Moto Watch engagera de kommersiella distributionsrelationer både Moto Watch och de Bellpal har, i Kanada. ” säger David Ziemsky, VD

Vi ser fram emot att kunna kontinuerligt uppdatera marknaden med antalet konverteringar från dessa marknader.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.