Bellpal Holding AB bordlägger frågan om röstning om försäljning av Bellpal AB.

October 11, 2023

|

09:35

Under vecka 39 och 40 har en delegation av medarbetare från Bellpal Holding AB och Bellpal AB befunnit sig i USA, under denna period har parterna av olika anledningar funnit det nödvändigt att om- och slutförhandla vissa för transaktionen väsentliga villkor. Affären som sådan ligger fast. Parterna för dock fortsatta förhandlingar om villkoren för köpeskillingen och dess betalning. Köpeskillingen förhandlas i höjande riktning, samt att villkoren för slutlig betalning ska tidigareläggas.

Med hänsyn till att det var först sent igårkväll den 10 oktober 2023 som parterna nådde en överenskommelse rörande nu redovisade förändringar samt att styrelsen vill ge aktieägarna och marknaden betänketid för att tillgodogöra sig informationen innan en omröstning om försäljningen av Bellpal AB genomförs kommer det under dagens bolagsstämma på initiativ från Bellpal Holding ABs styrelse föreslås att frågan om omröstning rörande försäljningen av Bellpal AB bordläggs och att frågan tas upp vid fortsatt bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.