BellPal Holding AB har ingått en avsiktsförklaring om försäljning av rörelsen till amerikanska Citta Strategy Group LLC för en köpeskilling om 15 miljoner USD

September 4, 2023

|

8:38 am

BellPal Holding AB (”BellPal” eller ”Bolaget”) har idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) med amerikanska Citta Strategy Group LLC avseende försäljning av det helägda dotterbolaget BellPal AB (”Rörelsen”) för en köpeskilling om 15 miljoner USD på skuldfri basis jämte erforderligt rörelsekapital. Parterna har redan upprättat en slutversion av ett aktieöverlåtelseavtal och är överens om att det som återstår är att en extra bolagsstämma i BellPal godkänner affären. Därtill kommer köparen färdigställa och inge en ansökan om finansieringsstöd enligt EB5, en form av investeringsprogram för att skapa arbetstillfällen i USA, till de berörda finansieringsorganen för affärens genomförande. Köpeskillingen om 15 miljoner USD ska erläggas i två rater, varvid den första om 1,5 miljoner USD ska erläggas senast 3 dagar efter bolagsstämmans godkännande och resterande 13,5 miljoner USD senast den 31 december 2023.

We at Citta Strategy are very excited, after having intense negotiations over the past month, to move forward with this amazing opportunity in which Bell Pal shall be acquired by an American company and create many new, high quality American jobs through our EB5 program. We estimate that once the application is approved, the total amount of funding will be approved between $600-800 Million USD.”, sager Laura Spedale från Citta Strategy Group LLC.

Citta Strategy Group har de förutsättningar i form av tillgång till kapital och nätverk inom branschen som få andra och därmed möjligheten att skala upp och utveckla verksamheten på kort tid. Den stora marknaden för BellPals produkter och tjänster ligger i USA och de är därför en logisk förvärvare av verksamheten. Styrelsen bedömer värderingen som rimlig och har ställt sig positiva till affärens genomförande” säger Per-Håkan Westman, VD för Bolaget.

Om Citta Strategy Group LLC

Citta Strategy är ett rådgivningsföretag baserat i Florida, som arbetar med klienter för att strukturera och underlätta finansiering genom olika program, som tillhandahålls av Ram Global Enterprises såsom EB5. Deras mission är att stärka organisationer, både stora och små, att uppnå sin högsta potential genom att erbjuda omfattande och skräddarsydda lösningar. Genom noggrann analys, strategisk vägledning och innovativt tänkande syftar de till att optimera kunders verksamhet, driva tillväxt och odla långsiktig framgång.

Om avsiktsförklaringen (LOI)

Bolaget har idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) med amerikanska Citta Strategy Group LLC avseende försäljning av samtliga 17 926 078 aktier i BellPal AB, org. nr. 559079-6958 för en köpeskilling om 15 miljoner USD på skuldfri basis jämte erforderligt rörelsekapital.. Parterna har redan upprättat en slutversion av ett aktieöverlåtelseavtal och är överens om att det som återstår är att en extra bolagsstämma i BellPal godkänner affären. Därtill kommer köparen att färdigställa och inge en ansökan om finansieringsstöd enligt EB5, en form av investeringsprogram för att skapa arbetstillfällen i USA, till de berörda finansieringsorganen för affärens genomförande. Köpeskillingen om 15 miljoner USD ska erläggas i två rater, varvid den första om 1,5 miljoner USD ska erläggas senast 3 dagar efter bolagsstämmans godkännande och resterande 13,5 miljoner USD erläggs den 31 december 2023. Förstnämnda del om 1,5 miljoner USD är juridiskt bindande. Ingen bankgaranti eller motsvarande säkerhet har erhållits till säkerställande av erläggandet av den första delbetalningen om 1,5 miljoner USD. Efter avdrag för erforderlig kapitalisering av Bellpal AB och transaktionskostnader uppskattar styrelsen att nettoköpeskillingen kommer att uppgå till c:a 13 miljoner USD, vilket med dagens växelkurs (11,02SEK/USD) och det totala antalet aktier 54.701.854, motsvarar cirka 2,60 kronor per aktie i BellPal Holding AB. Styrelsen avser att kalla till extra stämma för godkännande av affären inom kort. Bolagets huvudägare har ställt sig positiva till transaktionen. 

Rådgivare

Advokatbolaget i Skellefteå har agerat juridisk rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

 

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2023 kl. 07:51.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.