Bellpal Holding VD-Brev

August 2, 2023

|

8:22 am

Kära aktieägare,

jag vill dela med mig av den senaste utvecklingen på Bellpaloch våra framsteg.

Först och främst vill jag nämna det ökande intresset från andra sidan Atlanten. David Ziemsky, bolagets grundare och tidigare VD, har skapat intresse för våra produkter och vi ser nu de positiva resultaten av detta arbete. Amerikanska intressenter har visat ett stort intresse för ett potentiellt uppköp. Diskussionerna pågår och fortlöper enligt plan. Representanter för Bellpal Holding befinner sig just nu i USA för att intensifiera våra samtal. 

Ett samarbete har också inletts med Skyresponse, en ledande leverantör av larmsystem i Sverige och Norge, med installationer runt om i Europa. Detta partnerskap ger oss möjlighet att nå en bredare kundbas och öppnar upp nya möjligheter på den europeiska marknaden.

När det gäller vår ekonomi har vi gjort framsteg då vi minskat våra skulder genom en tidigare emission. Vår styrelse har arbetat kraftfullt för att säkerställa att bolaget har en stark ekonomisk grund att stå på.

Jag vill även ta tillfället i akt att klargöra dom insiderköp som gjorts och att dessa har skett utanför marknaden och i enlighet med villkoren för den tidigare emissionen som förmedlades den 7 juni. 

Avslutningsvis vill jag tacka er aktieägare, för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans fortsätter vi att sträva efter framgång och jag ser därför ljust på framtiden och vad som kan ske på andra sidan Atlanten. 

Per-Håkan Westman
tfVD
+4670-398 15 91
ph@bellpal.com

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.