Bellpal lanserar Safety+ på världens största mässa i USA

December 2, 2022

|

9:38 am

Den 4 januari lanseraras Bellpals trygghetstjänst Safety+  tillsammans med Motorola i en gemensam monter på CES-mässan i Las Vegas.

CES-mässan är världens största teknikmässa med 2 400 utställare och över 170 000 besökare. ”Digital health care” har ett fokus på mässan som pågår i fyra dagar. www.CES.com

Under CES-mässan kommer Moto Watch att lansera nya smartwatch modeller  i vilka Bellpals mjukvara kommer att finnas. Vår mjukvara är en viktig del för helheten i  Motorolas nya Family Sharing koncept.  BellPals Safety+, innehåller  bl.a. vår egenutvecklade ”edge fall algoritm” och övervaknings- och kommunikationssystem (www.safetyplus.life). Safety+ abonnemanget beställs antingen via Moto Watch-appen eller via Bellpals safetyplus.life. Nuvarande Motowatch-användare kommer att erbjudas tjänsten. Safety+ -tjänsten kommer mjuklanseras under december månad i år.

Efter USA-lanseringen kommer vi tillsammans med Motorola börja en global lansering med fokus på marknader såsom Sydamerika och Asien. Vårt system bygger på ett abonnemang som kommer att kosta från  $19.95 exkl. skatt per månad i konsumentledet. Bellpal äger kundrelationen vad det gäller Safety+. Genomsnittspriset för motsvarande tjänster i USA är ca $39-49 /mån.

Gemensamt har Bellpal och Motorola bjudit in ett flertal bolag till mässan för presentationer. Inbjudna bolag är bl a distributörer, återförsäljare, detaljister och mobiloperatörer såsom AT&T, Cox, BestBuy, Connect America, Lively, etc.

Vi ser fram emot att lansera Safety+  tillsammans med Motorola på den amerikanska marknaden. CES-mässan är världens största consumer electronic & services mässa, och för Moto och Bellpal  är det ett ”giant step”  att nu få lansera de nya koncepten ”Family Sharing” och ”Safety+”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.