BellPal meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 2,1 MSEK motsvarande 67,7 % teckningsgrad

June 20, 2022

|

8:43 am

Onsdagen den 15 juni 2022 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Bellpal Holding AB (publ) (”BellPal” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”). Totalt nyttjades 191 761 404 TO 1, motsvarande en teckningsgrad om cirka 67,7  procent. BellPal tillförs därmed totalt cirka 2,1 MSEK, före emissionskostnader. När aktierna från TO 1 är registrerade hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 1 371 735 740 och aktiekapitalet uppgår till c:a 15 089 093,14 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl 08.45.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.