Huvudägares förslag till val av styrelseledamöter och revisor, arvoden, etc. inför årsstämma

June 8, 2022

|

7:57 am

Huvudägare föreslår att årsstämman väljer om Fredric Forsman, Per Grosskopf och Lennart Gillberg till styrelseledamöter.  Fredric Forsman föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Föreslås vidare att nuvarande revisor, revisionsbolaget Örlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Dessutom föreslår huvudägare att styrelsearvodet för kommande räkenskapsår skall utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till ledamöterna, innebärande ett totalt arvode om 300 000 kr. Det föreslås vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 9 juni kl 13:00 på Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.