Kommuniké från extra bolagsstämma den 26 maj 2023 i BellPal Holding AB (publ)

May 26, 2023

|

12:12

Vid extra bolagsstämma den 26 maj 2023 i BellPal Holding AB fattades följande beslut baserat på de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.bellpal.com.


Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.


Vidare beslutade bolagsstämman om val av Niklas Nordström, Mattias Petterson, Delia Zadius, Björn Moden och Thomas Rönnquist som nya ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ersätter Fredric Forsman och Lennart Gillberg. Stämman beslutade att Niklas Nordström väljs till styrelseordförande. Styrelsen består därmed av Niklas Nordström, Mathias Blomberg, Mattias Petterson, Delia Zadius, Björn Moden och Thomas Rönnquist.


Slutligen beslutade bolagsstämman i enlighet med aktieägares förslag om att inget arvode ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Det noterades att besluten fattats enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.


Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.