Kommuniké från extra stämma den 12 maj 2022 i BellPal Holding AB (publ)

May 12, 2022

|

2:05 pm

Vid extra bolagsstämma den 12 maj 2022 i BellPal Holding AB fattades följande beslut i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.bellpal.com.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkoren i de av Bolaget utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1, innebärande att teckningsperioden påbörjas den 1 juni 2022 istället för den 15 maj 2022.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share