Påminnelse om sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

June 14, 2022

|

14:03

BellPal Holding AB (”BellPal”) informerar idag om att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”), som emitterades i samband med BellPals företrädesemission i november 2021 och riktade emission i mars 2022 pågår just nu.  Sista dag för nyttjande är den 15 juni 2022.

Innehavare av TO 1 har rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i BellPal till en kurs om 0,022 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 kommer BellPal att erhålla cirka 3,2 MSEK. Innehavare av TO 1 måste teckna nya aktier genom nyttjande av TO 1 senast klockan 17:00 (CET) den 15 juni 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.