Resultat från CES (Consumer Electronic Show i Las Vegas) 5-8 januari 2023

January 16, 2023

|

12:07

Bellpal var utställare tillsammans med Moto Watch på världens största teknikmässa (CES) den 5 – 8 januari för att gemensamt visa upp den gemensamma satsningen inom  familj, omsorg och trygghet för seniorer. Förväntningarna var högt ställda och uppfylldes med råge, bl. a.:

  • BellPals aktiviteter har genererat stor medial uppmärksamhet och hittills har det gjorts 23 artiklar om Moto Watch och samarbetet med BellPal och den gemensamma satsningen på familj, omsorg och trygghet för seniorer. Dessutom rapporterade Fox News om Motorolas smartklocka med Bellpals fallmjukvara i ett sammandrag om höjdpunkterna från CES-mässan.
  • Moto Watch presenterade sin produktportfölj av lanserade och kommande lanseringar om fem nya smartklocksmodeller under Q1 2023, varav Bellpal kommer ingå i tre stycken som en integrerad lösning med fallmjukvara och trygghetstjänsten Safety (safety plus.life). Kommande modell 80 kommer ha wifi, vilket ger Moto Watch och Bellpal ytterligare möjligheter att erbjuda den gemensamma paketeringen för professionella aktörer inom medical alert-branschen.
  • Förhandlades fram affärer där Moto Watch säljs som ett paket med Bellpals fallmjukvara och trygghetslösning med stora distributörer i Brasilien, Argentina och Indien.  
  • Inleddes djupgående förhandlingar med ett flertal av de större aktörerna inom medical alert-branschen om ett samarbete där Moto Watchs smartklocka tillsammans med BellPals fallmjukvara och trygghetstjänst ska paketeras för att säljas till redan befintliga kunder hos dessa större aktörer. Under mässan blev det ännu mer tydligt att medical alert-branschen är i mycket stort behov att uppgradera sina i mångt och mycket stigmatiserande produkter och erbjuda sina kunder mer moderna produkter som dagens seniorer kräver för att de ska användas. Avsikten är att försöka komma i mål med ett avtal under Q1 med i vart fall ett av dessa bolag inom medical alert branschen.
  • Under mässan hade Moto Watch-teamet 10 personer på plats och Bellpal tre personer. Dagarna gick att följa via twitter @davidzbellpal

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.