Bellpal har fått en skarp förfrågan om att lansera i Kanada

December 21, 2022

|

08:46

Bellpals avtal om vår Safety+ tjänst med Motorola inbegriper alla marknader där Moto Watch distribueras. I samband med vår officiella USA lansering i januari nästa år har vi nu fått en skarp förfrågan om att också lansera i Kanada. Både USA och Kanada är två växande marknader för Moto Watch och de vill nu att vi lanserar vår tjänst i Kanada med start i slutet av januari.  Bellpal har infrastrukturen klar för bägge marknaderna, både vår kundtjänst och larmoperation är på plats.

”Det är mycket roligt att redan nu få förfrågan om att nu utöka vår marknadsföring med Moto Watch på Kanada marknaden med drygt 38 miljoner invånare”, säger David Ziemsky, VD Bellpal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.