IR Menu

Investor Relations

Regulatory News

Financial Reports

– Information memorandum

Financial Calendar

IR Contact

Stock

– Warrants

Corporate Governance

Corporate
Governance

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som Bolagets
styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen
och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktioner
Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda
arbetsordning. VD:s arbete regleras genom instruktioner. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs
årligen av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller
inte frivilligt förpliktigat sig att följa densamma.


Aktuell ledning


Per-Håkan Westman

Extern Verkställande Direktör (sedan juni 2023)
Född 1975

linkedin_icon_black

Pågående uppdrag:
• BellPal Holding AB (publ) (Extern VD)
• Aspsele Development AB (VD)

Innehav: Per-Håkan Westman äger privat och genom bolag
585 472 aktier i BellPal Holding.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mathias Blomberg

2022)
Född 1973

linkedin_icon_black

Pågående uppdrag:
• Stockholm Capital Holding AB (Ordinarie ledamot)
• BellPal Holding AB (publ) (Ordinarie ledamot)
• Welkin & Partners AB (Ordinarie ledamot)
• BellPal AB (Styrelseledamot)
• Lirez Technologies AB (Styrelseordförande)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sam Lindskog

CFO
Född 1989

linkedin_icon_black

Pågående uppdrag:
• Ellas Assistans AB (Ordinarie ledamot)
• Quality Consulting SLEK AB (Ordinarie ledamot)
• Curira AB (VD)
• Stockholm Medical Fysioterapi Vasastan AB (Ordinarie ledamot)
• Stockholm Medical Fysioterapi Östermalm AB (Ordinarie ledamot)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 


Styrelsemedlemmar

Björn Modén

Ordinarie ledamot
Född 1952

Pågående uppdrag:
• BellPal Holding AB (publ) (Ordinarie ledamot)
• Nedom AB (Ordinarie ledamot)

Innehav: Björn Modén äger privat och genom bolag
383 575 aktier i BellPal Holding. (2023-06-22)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mattias Pettersson

Ordinarie ledamot
Född 1966

Pågående uppdrag:
• Skyresponse AB (Ordinarie ledamot)
Sirius Asset Management AB (Ordinarie ledamot)
• Malmvägens Fastighets Aktiebolag (Ordinarie ledamot)
• HiloProbe AB (Ordinarie ledamot)
• InfiCure Bio Aktiebolag (Ordinarie ledamot)

Innehav: Mattias Pettersson äger privat och genom bolag
368 918 aktier i BellPal Holding. (2023-07-21)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tomas Rönnquist

Ordinarie ledamot
Född 1967

Pågående uppdrag:
• BellPal Holding AB (publ) (Ordinarie ledamot)
• Norr Holding i Kiruna AB (VD)
• Trygg Respons AB (Ordinarie ledamot)
• R&B Adventum AB (Ordinarie ledamot)

Innehav: Tomas Rönnquist äger privat och genom bolag
2 024 739 aktier i BellPal Holding. (2023-07-20)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Niklas Nordström

Styrelseordförande
Född 1968

Pågående uppdrag:
Raoul Wallenbergskolorna AB (Ordinarie ledamot)
• HUI Research AB (Ordinarie ledamot)
• Curira AB (Styrelseordförande)
• Egenmakt (Innehavare)
• BellPal Holding AB (publ) (Ordinarie ledamot, ordförande)

Innehav: Niklas Nordström äger privat och genom bolag
426 559 aktier i BellPal Holding. (2023-07-20)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mathias Blomberg

Ordinarie ledamot
Född 1973

Pågående uppdrag:
• Stockholm Capital Holding AB (Ordinarie ledamot)
• BellPal Holding AB (publ) (Ordinarie ledamot)
• Welkin & Partners AB (Ordinarie ledamot)
• BellPal AB (Styrelseledamot)
• Lirez Technologies AB (Styrelseordförande)

Innehav: Mathias Blomberg äger privat och genom bolag
1 73755 492 aktier i BellPal Holding. (2023-06-26)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tillsynsbefattningar & revisor

• Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
• Boman, Henrik Nils Gunnar (Huvudansvarig revisor)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––