Regulatory
News

Regulatory News

Kvartalsrapport Q3, 2022

1 juli – 30 september 2022
Nettoomsättningen uppgick till 43 (162) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,3 (-3,3) MSEK
Resultat per…

Read
Regulatory News

BellPal byter CFO

Yalda Mirbaz lämnar positionen som CFO och istället tar Sam Lindskog över positionen i BellPal. Sam Lindskog har bred erfarenhet från liknande pos…

Read
Regulatory News

Kvartalsrapport Q2, 2022

BellPal Holding aktier upptogs till handel på NGM Nordic SME.
BellPal ingår avsiktsförklaring om förvärv av system för ekonomi- och tidsrapporterings…

Read

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.