Kvartalsrapport Q1, 2024

June 25, 2024

|

20:11

1 januari – 31 mars 2024

● Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK

● Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,5 (-5,5) MSEK

● Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,22).

● Soliditeten uppgår till 28% (62%)

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

● Förhandlingarna om försäljningen av Bellpal AB fortsätter

Väsentliga händelser efter rapportperioden

● Bellpal Holding säger upp avtal med köpare på grund av bristande genomförande.

● Bellpal Holding ingår licensavtal med Health Impact Alliance för distribution av fallmjukvara.

● Mikael Tinglöf avslutar sin tjänst som VD. Sista arbetsdag är 31 juli 2024.

● Styrelseordförande Niklas Nordström avgår ur Bellpals styrelse

● Styrelseledamot Björn Modén och styrelseledamot Thomas Rönnquist avgår ur Bellpals styrelse.

Styrelsen i Bellpal Holding är temporärt inte beslutsför.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

info@bellpal.com

 

Om BellPal

BellPal grundades i Sverige 2016, och har sedan starten bedrivit utveckling och försäljning i Stockholm och USA inom distansomsorgsteknologi. Fokus har legat på biometriska edge algoritmer, dvs. analys och mätning av mänskliga rörelsemönster, integrerade i ett kommunikationssystem som processar både prediktiva (analyser av stora mängder data för att hitta mönster som sedan kan användas för att göra förutsägelser) och adaptiva (situationsbaserade) data. Ett exempel på det sistnämnda är det automatiska fallalarmet från BellPals egna klocka. Visionen är att skapa en mjukvaruplattform för olika tjänster och produkter inom care tech. I anledning av detta förvärvades Savey Int AB, Northern Breeze AB och Delphi LST AB, som både har utvecklat produkter som kompletterar Bolagets mjukvaruplattform med sina egenutvecklade produkter inom care tech.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.