Our
Stock

BellPal Holding har gett ut ett aktieslag. Antalet utestående aktier är 54.701.854.

Bolagets aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: BELLP
Aktiens ISIN-kod: SE0016589113

Teckningsoptioner
NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.