Bellpal Holding AB (publ) meddelar om försenad kvartalsrapport

May 30, 2024

|

18:19

Bellpal Holding AB (publ) styrelse meddelar att kvartalsrapporten blir försenad och publiceras senast måndag 17 juni.

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

info@bellpal.com

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 18:20

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.