|

Bellpal Holding kallade till bolagsstämma den 28 juni som tyvärr inte kunde fullföljas. Bolaget är sedan denna vecka avnoterat från börsen. Det läge bolaget befinner sig i är ytterst besvärligt. Bolaget har ingen styrelse och VD har en omöjlig uppgift utan arbetsledning från en styrelse och utan några ekonomiska resurser. Sedan den tidigare styrelsen och VD insåg att avtalen med Laura Spedale och den amerikanska köparen inte skulle fullföljas har bolaget agerat för att försöka hitta lösningar framåt. Likviditeten har sedan avtalet med Spedale inte fullföljdes varit extremt ansträngd. Ett antal ur styrelsen (ordförande, några ledamöter och VD) har löpande gått in med egna pengar för att säkra att bolaget hankat sig fram, bland annat för att betala löner till de som är anställda. Dock finns stora skulder till leverantörer och till de från styrelse och ägare om lånat in pengar VD har inte kunnat ta ut lön sedan anställningen vid årsskiftet och styrelsen har inte kunnat arvoderas.

Bolaget har ingått avtal med Health Impact Alliance för att säkra ett kassaflöde långsiktigt. Bolaget har ingått avtal med Health Impact Alliance för att säkra ett kassaflöde långsiktigt. AvtaIet är icke exklusivt och alla rättigheter samt IP kvarstår i Bellpals ägo. HIA avtalet är enbart ett licensavtal som genererar en intäkt för rätten att nyttja detta.Det finns även möjlighet till ytterligare licensavtal som skulle ge tillskott.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

info@bellpal.com

ca@aktieinvest.se
www.aktieinveste

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news