Styrelseledamot Thomas Rönnquist avgår ur Bellpals styrelse

June 13, 2024

|

20:51

Thomas Rönnquist avgår med omedelbar verkan från samtliga styrelser i Bellpal Holding AB (publ) med dotterbolag.

”Jag har under en längre tid haft sjukdom i familjen och i samråd med läkare och den orimliga arbetssituationen så har jag beslutat att av dessa skäl avgå från samtliga styrelser”, meddelar Thomas Rönnquist

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

info@bellpal.com

ca@aktieinvest.se
www.aktieinveste

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2024 kl. 20:51.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.