Mikael Tinglöf avslutar sin tjänst som VD

June 3, 2024

|

19:27

Mikael Tingläf avslutar sin tjänst efter 5 månader som VD på Bellpal Holding AB (publ)

Mikaels sista dag blir den 31 juli.

 

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

info@bellpal.com

ca@aktieinvest.se
www.aktieinveste

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.