Bellpal Holding AB (publ) styrelse temporärt ej beslutsför

June 13, 2024

|

20:17
Styrelsen i Bellpal Holding AB (publ) ej beslutsför på grund av för få ledamöter

Stockholm, Sverige – 13 juni 2024 – Bellpal Holding AB (publ) meddelar idag att styrelsen för närvarande inte är beslutsför efter att flera ledamöter under kort tid avgått från sina positioner. Bolaget arbetar aktivt med att rekrytera nya kvalificerade ledamöter för att återställa styrelsens beslutsförmåga så snart som möjligt.

Åtgärder för att återskapa en beslutsför styrelse.

Huvudägarna har påbörjat processen med att identifiera och nominera lämpliga kandidater till styrelsen. Vid bolagsstämman fredagen den 28 juni ska nya styrelseledamöter tillsättas i enlighet med bolagsordningen.

“Vi tar denna situation på största allvar och arbetar hårt för att snabbt återskapa en fulltalig och beslutsför styrelse,” säger Mikael Tinglöf, VD för Bellpal Holding AB. “Det är av yttersta vikt att vi har en stark och effektiv styrelse som kan fortsätta att leda företaget framåt.”

Ytterligare information om nomineringen av nya styrelseledamöter kommer att meddelas så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
info@bellpal.comca@aktieinvest.se

www.aktieinveste

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2024 kl. 20:17.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.