Bellpal Holding ingår licensavtal med Health Impact Alliance för distribution av fallmjukvara

May 26, 2024

|

16:22

Bellpal Holdings styrelse har sökt alternativa vägar för att säkra bolagets överlevnad i frånvaro av ett förvärv. Styrelsen har 26 maj 2024 ingått ett licensavtal med Health Impact Alliance AB(HIA), som ger BellPal AB distribution av Edge fallmjukvara till OneCare programmet som drivs med det amerikanska bolaget LifeLine (som ingår Connect America) och de nya connective care lösningar som presenteras under Q3 2024. LifeLines distributionsplan är att ersätta existerande larmprodukter med OneCares health watch, samt öka takten på tillväxt from 2025. LifeLine har idag ca 3 miljoner kunder, varav Connect America ca 1 miljon kunder. 

 
Enligt licensavtalet utgår en månatlig royalty för BellPals fallmjukvara per aktiv kund, vilket utifrån aktuell planering kan ge en årlig intäkt till BellPal ca 1,5 miljoner USD. Därtill kommer BELLPALs larmsystem installeras som tjänst för det indiska bolaget BoAt, som är världens andra största wearable varumärke och producent, som ingår i dito OneCare program ge goda chanser för jämförande volymer och motsvarande intäkter de närmsta tre åren, med start Q4 2024. 
 
Ytterligare PM följer med uttalanden från aktuella ansvariga vid respektive verksamhet. 
 
Om Health Impact Alliance (.com)
The Health Impact Alliance (HIA) has stakeholders from all areas of the healthcare industry to collaborate on large-scale projects.
 
Through the collaboration of HIA members that encompasses chipset developers, manufacturers, brands, research teams, medical institutions, healthcare enterprises, policy makers, and governmental agencies; projects are more likely to find the necessary commercial and channel partnerships critical to bring leading edge healthcare technology to a global audience.
 
This connection amongst organizations of all sizes and capabilities in the healthcare sector increases the efficiency and affordability of creating, testing and deploying health solutions. By contributing our joint expertise, we can work together to build healthcare approaches catered towards the current and future needs of the human population.

 

Styrelsen

För ytterligare information:

info@bellpal.com

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2024 kl. 16:22.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.