Bellpal Holding överväger polisanmälan efter bristande avtalssvar från köpare

May 25, 2024

|

11:50
 
Trots påminnelser och påstötningar under en månads tid har ingen formell uppsägning bekräftats av den tänkta köparen som företräds av Laura Spedale. Bellpal Holding måste därför dra slutsatsen att köparen inte har för avsikt att fullfölja affären.  
 
Bellpal Holding överväger att göra en polisanmälan av Laura Spedale för att ha ingått ett avtal utan verklig avsikt att fullfölja affären

Styrelsen

För ytterligare information:

info@bellpal.com

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2024 kl. 11:50.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.