Bellpal tecknar tilläggsavtal med världsledande varumärket Motorola

January 27, 2023

|

14:01

Bellpal har sedan tidigare i december 2022 ingått ett avtal med Motorola avseende Bellpals tjänst “Safety+” integrerande i Motorolas ”Smartwatches” och har nu, som ett led i ett utökat samarbete, överenskommit om ett tilläggsavtal som i huvudsak innebär följande:

  • Erbjuda en ny tjänst med namn “Safety” som är en reducerad version av tjänsten “Safety+”. “Safety” kommer låta användaren att, till utvalda följare, avisera vid en incident, fall eller manuellt larm, i BELLPAL Safety App. Skillnaden mot “Safety+“ är att “Safety” inte har koppling mot ERC (24/7 Emergency Responce Center Operations).
  • Tjänsten “Safety” skall erbjudas till marknaden via Moto Watch till ett
    försäljningspris om $ 9,95 per månad. 
  • Ersättning till Bellpal om $1 per användare (engångsersättning) som licensavgift för Edge FDS.
  • Ersättning till Bellpal om $1 per användare (per månad) för att underhålla driften för tjänsten “Safety”.

 

Kommersiell potential
Tidigare har samarbetet med Motorola varit koncentrerat till USA, men med den nya tjänsten “Safety” kan Bellpal nu snabbt påbörja försäljning av “Safety” där Motorola redan är etablerade och framgångsika som Nordamerika, Brasilen, Argentina, Japan, Indien (Indien blev 2022 världens största marknad vilket är 65 miljoner SmartWatch-enheter, med majoriteten konsumerad i prisnivå $50 – 100 per enhet) 

Distributörerna av Moto Watch har själva engagerat sig i tjänsten och efterfrågat att få börja sälja den integrerade lösningen: Distributörerna ger Moto Watch unika fördelar i införsäljningen (i konkurrens mot alla andra Smartwatches som slåss om hyllplats, uppmärksamhet)  Affärsstrukturen i tilläggsavtalet ger aktuella distributörer en del av de löpande intäkterna från tjänsten, förutom försäljning av själva Moto Watch (hårdvaran), vilket ökar incitamenten till försäljning ytterligare.

”Jag är förhoppningsfull över vad vårt nya tilläggsavtal som för Bellpals del innebär enklare access till snabb kommersialisering och marknadspenetration. Safety är en effektiv och efterfrågad instegstjänst som fungerar suveränt, och kommer öka efterfrågan till Safety+ indirekt. Jag är säker på att detta tilläggsavtal ökar införsäljningen för Motorola. Jag ser fram emot vårt gemensamma samarbete. ” säger VD- David Ziemsky

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70 453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl.14.00

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.