DS SPAC 1 tecknar avsiktsförklaring med BellPal

September 30, 2021

|

17:00

DS SPAC 1 AB delades ut till Dividend Swedens aktieägare i augusti 2021, med syfte att bolaget skulle förvärva en verksamhet och ansöka om notering av bolagets aktier. Nu har DS SPAC 1 tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ).

Avsikten är att DS SPAC 1 AB förvärvar BellPal för 89 630 389 kr, genom nyemission av 896 303 890 aktier till kursen 0,10 kr/aktie. Enligt avsiktsförklaringen ska DS SPAC 1 vara finansierat vid genomförandet av förvärvet, varför DS SPAC 1 avser kalla till en extra bolagsstämma inom kort med förslag att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 10 MSEK till kursen 0,05 kr/aktie.

BellPal är ett svenskt företag som sedan starten år 2016 bedrivit utveckling av en omsorgsplattform baserad på avancerad svensk ingenjörskonst. Plattformen utgörs av ett armbandsur med inbyggd AI-teknologi som upptäcker fall med exakt precision samt ett kommunikationssystem som säkerställer att användaren vid akut behov får hjälp genom den inbyggda teknologin.

En av tre personer i kategorin äldre (65+) är inblandad i minst en fallolycka varje år. Endast i Sverige handlar detta om omkring 300 000 personer per år som råkar ut för en fallolycka. Äldre är också överrepresenterade, över 70 procent av de som läggs in på sjukhus till följd av en fallolycka är över 65 år. Och varje år dör omkring 1 000 personer efter en fallolycka. Samhällskostnaderna för detta är enorma. Exakt hur mycket pengar som fallolyckorna kostar samhället finns det inga aktuella siffror på. Den senaste beräkningen gjordes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2010 och redan då beräknades samhällets kostnader till 22 miljarder kronor. Förutom kostnaderna för samhället innebär ett fall, eller bara oron kring att ramla, att den enskilde begränsas i stor utsträckning. Med BellPal Watch kan en äldre person behålla friheten att leva ett aktivt liv. Genom ett helautomatiskt fallarm, manuell larmknapp och ett larmsystem som notifierar utvalda personer, är användaren aldrig ensam i händelsen av ett fall, och anhöriga eller vänner behöver inte leva i ovisshet. För mer info om BellPal besök www.bellpal.com.

”När BellPal skapades för fem år sedan, byggde det på mina personliga erfarenheter och funderingar: Hur kunde det hända att mormor låg i sitt badrum i fyra dygn utan att vi visste något, och vad händer om man behöver akut hjälp men inte kan sträcka sig efter den? Jag grundade inte BellPal utifrån teknik i sig, utan med fokus på livskvalitet och omsorg, där teknik kan hjälpa. En börsnotering ger oss den uppmärksamhet och möjlighet att ta in nytt kapital som behövs för att ta BellPal ut i världen. Extra roligt är det att vi blivit utvalda av Dividend Sweden med sin breda erfarenhet av att hjälpa tillväxtbolag på deras framgångsresa”, kommenterar BellPals VD och grundare David Ziemsky.

”BellPal har samtliga de ingredienser som krävs för att bli en enhörning: en kompetent och passionerad entreprenör, innovativ och egenutvecklad teknik som är disruptiv och en produkt som är skalbar samt bidrar till ofantliga kostnadsbesparingar för samhälle och minskat lidande för enskilda. Med SaaS som affärsmodell och verksamhet inom ett växande område som Senior tech är denna satsning mycket spännande. Vi är stolta att vi har lyckats knyta BellPal till oss och är övertygade om att detta kommer bli en bra affär för våra aktieägare”, säger Dividend Swedens VD Bo Lindén.

Affären väntas slutförhandlas i oktober 2021, varefter ytterligare en extra bolagsstämma kommer att hållas för slutligt godkännande av affären. Vid sådant godkännande kommer DS SPAC 1 AB byta namn till BellPal och ansöka om listning av bolagets aktier.

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, info@dsspac1.se.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share