Förhandlingarna om försäljningen av Bellpal AB fortsätter

March 19, 2024

|

16:15

Förhandlingarna mellan Bellpal Holding (publ) och köparrepresentanten med vilken SPA ingicks i oktober 2023 avseende förvärv av samtliga aktier i dotterbolaget Bellpal AB fortsätter. 

Köparrepresentanten har klargjort att den vid det aktuella tillfället tilltänkta köparens beslut att förvärva Bellpal AB baserades på förutsättningen att fyrtio procent av den totala köpeskillingen skulle finansieras genom kapital från visa investerar programmet EB5. 

På grund av en rad olika omständigheter helt utanför den då tilltänkta köparens kontroll så kunde EB5 finansiering inte förverkligas. I anledning av detta har köparrepresentanten i samarbete med Bellpal gjort stora ansträngningar att hitta annan finansiering för att täcka upp för bortfallet av EB5. Dessa ansträngningar har dock inte krönts med framgång. 

Däremot har köparrepresentanten approcherats av en helt ny köpare som tydligt förklarat sig villig att förvärva Bellpal. Den nya köparen har en fullständig finansieringslösning på plats vilket innebär att affären kan komma till ett snabbt avslut. Parterna har under de senaste veckorna bedrivit förhandlingar och dessa befinner sig nu i sitt absoluta slutskede. Köparrepresentanten avser att överlåta SPA till den nya köparen samtidigt som Bolaget och den nya köparen nått en skriftlig överenskommelse i ett tillägg till SPA i vilket de förändrade villkoren för transaktionen uttömmande regleras. 

Bellpal Holding återkommer när det finns mer information att delge marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Tinglöf, VD, BellPal Holding AB

E-post: Mikael@tinglof.net

Telefon: +46 70 676 0084

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.