Board
& Auditor

Fredric Forsman

Fredric Forsman har en juridikexamen från Lunds universitet. Forsman har varit styrelseordförande i BellPal sedan juli 2019. Fram till december 2016 var han medlem i Sveriges Advokatsamfund. Under åren 1997 till 2008 var Forsman Managing Partner på Advokatfirman Glimstedt i Baltikum. Fredric har specialiserat sig på att biträda mjukvarubolag i deras tillväxtfas med finansiering och juridik. ”
Oberoende både i förhållande till bolaget och dess ägare.
Innehav: 3 900 000 aktier via bolag samt 24 000 000 optioner.

Per Grosskopf

VD Ferrologic Analytics. Entreprenör och grundare av flertal konsultbolag, expert inom Machine learning och A.I. Investerare i ett flertal bolag och styrelsemedlem i Roxen, CloudBackend och Agapi Boating.
Oberoende både i förhållande till bolaget och dess ägare.
Innehav: 57 787 800 aktier via bolag samt 8 000 000 optioner.

Lennart Gillberg

Lennart Gillberg är serieentreprenör och har arbetat med reklam och marknadsföring sedan 1983. Han startade sin första reklambyrå 1985. I slutet av 1998 var han en av grundarna av Netgiro AB, en global betaltjänstleverantör, och var VD mellan 1998 och 2006. Netgiro såldes till Digital River 2008. Sedan dess har han varit involverad i flera start ups, bl. a. en av grundarna till SpiffBet.
Oberoende både i förhållande till bolaget och dess ägare.
Innehav: 0 aktier samt 8 000 000 optioner.

Revisor

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers är revisor i Bolaget med Henrik Boman som huvudansvarig.

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.