Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 oktober 2023 i Bellpal Holding AB (publ)

October 11, 2023

|

17:17

Bellpal Holding ABs bolagsstämma har idag i enlighet med styrelsens förslag beslutat att bordlägga frågan om omröstning rörande försäljningen av Bellpal AB till och med en ny stämma den 20 oktober 2023. Uppdaterade och definitiva uppgifter rörande ny köpeskilling, det mer omfattande kravet på kapitaltillskott från Bellpal Holding AB till Bellpal AB samt de väsentligt ändrade villkoren avseende erläggande av köpeskillingen kommer att regleras i det av av parterna undertecknade SPA som för sin giltighet är villkorat av stämmans godkännande. SPA och eventuellt övriga relevanta handlingar kommer att göras tillgängliga senast onsdagen den 18 oktober 2023 kl 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2023 17:14.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.