Kommuniké från fortsatt extra bolagsstämma den 20 oktober 2023 i BellPal Holding AB (publ)

October 20, 2023

|

15:35

Vid extra bolagsstämma den 20 oktober 2023 i BellPal Holding AB fattades följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelsen av samtliga 17 926 078 aktier i dotterbolaget BellPal AB, org.nr 559079-6958 till det amerikanska bolaget Citta Strategy Group LLC

Vidare beslutades om ett bemyndigande för styrelsen att ingå ett slutligt bindande aktieöverlåtelseavtal (SPA) förutsatt att bruttoköpeskillingen för aktierna i Bellpal AB överstiger 15 M USD och att  nettoköpeskillingen för aktierna i Bellpal AB inte understiger 13 M USD.

Det noterades att besluten var enhälliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.