Kompletterande information angående avtalsvillkoren för BellPal AB:s försäljning

October 23, 2023

|

06:17

BellPal Holding AB vill härmed förmedla ytterligare information om det nyligen omförhandlade aktieöverlåtelseavtalet (SPA) angående försäljningen av dotterbolaget BellPal AB.

Efter ytterligare förhandlingar mellan parterna har man kommit överens om att höja den totala köpeskillingen till 19,5 miljoner USD.

BellPal Holding AB har åtagit sig att kapitalisera BellPal AB med 4,6 miljoner USD, och det är fastställt att bolaget ska vara skuldfritt vid tillträdet.

Den faktiska nettoköpskillingen, för bolaget det vill säga det som återstår efter att avdrag gjorts för transaktionskostnader med mera så anser bolaget att detta belopp skäligen kan uppskattas till 14,1 Miljoner USD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.