Köparen har begärt att tillträdesdagen flyttas fram

November 16, 2023

|

08:45

Bellpal Holding AB (publ) meddelar idag att avtalet med Sam Lindskog, interim Chief Financial Officer, avslutas på grund av strukturella förändringar i bolaget. En uppsägningstid om tre månader gäller. Bolaget kommer att säkerställa en smidig övergång tillsammans med Sam och tillkännager en ny CFO så snart efterträdare har utsetts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.Bellpal Holding AB (publ) meddelar idag att köparen av dotterbolaget Bellpal AB med stöd av och i enlighet med tidigare kommunicerat SPA har begärt att tillträdesdagen flyttas fram till och med senast den 30 november 2023. Köparens möjlighet att begära förlängning av tillträdesdagen är enligt tidigare kommunicerat SPA ovillkorad och köparen har valt att inte närmare redogöra för omständigheterna som lagts till grund för beslutet om att senarelägga tillträdet.

Vidare kan Bellpal Holding AB meddela att köparens förpliktelser och rättigheter enligt kommunicerat SPA har överförts från mellanhanden L&D Advisory LLC till mellanhanden National Consulting Group LLC. L&D Advisory LLC har sedermera upplösts, vilket är en rättshandling som inte inverkar på affären mellan Bellpal Holding AB och köparen.

We are delighted that the public has expressed such an interest in BellPal, and that the market is intrigued with its future, however due to competitive advantages and such, the Buyer still wishes to remain anonymous.


We look forward to closing the SPA deal with BellPal and to the conclusion of several months of intense and dedicated work with the amazing representatives from BellPal to bring this deal to fruition.” Säger Laura Spedale, National Consulting Group LLC.

 

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 08.45.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.