Kvartalsrapport Q4, 2022

February 28, 2023

|

18:30

1 oktober – 31 december 2022
● Nettoomsättningen uppgick till 124 (162) TSEK
● Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,3 (-3,3) MSEK
● Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,08).
● Soliditeten uppgår till 70% (65%)


Väsentliga händelser under rapportperioden
● BellPal Holding AB genomförde den 14 november 2022 en riktad emission som tillförde Bolaget c.a 6,5 MSEK
● Vid extra bolagsstämma den 18 november 2022 i BellPal Holding AB fattades beslut om sammanläggning av aktier 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till en aktie.
● Styrelsen i Bellpal Holding AB beslutade den 7 december 2022 om en vederlagsfri företrädesemission av units bestående av två teckningsoptionsserier TO 2 och TO 3.

 

VD-ord

Vi är nu i produktion med vår första licenstagare Motorola, Moto Watches i USA. Vår fallmjukvara, kommunikation och larm system är integrerat och klart för distribution

Vi genomförde framgångsrikt CES mässan tillsammans med Moto Watches i början av januari. På mässan lanserades Moto Watch och BELLPAL’s (Safety+) unika system.

Lanseringen på CES mässan gav många konkreta resultat:
● Ökade fördjupade engagemang Inom Motorola och dess ägare Lenovo.
● Med distributören Smile i Latin America (Motorolas näst största marknad) förhandlingar pågår.
● Möte med Connect America i nästa vecka, USA största Medical Alert & Health bolag i
USA (marknaden omsätter ca 400 miljarder SEK), 
● London Drugs, apotekskedja i Kanada (omsätter ca 100 miljoner USD) med 87 butiker. Vi har arbetsmöte
inplanerat den 10 mars, som innefattar  bl.a. hur butikspersonal skall utbildas.
● En stor smartwatch  producent som omsätter ca SEK 6 miljarder, har förfrågat om vår plattform i sin helhet. 
● Pågående samtal med Tunstall UK.
● Möte inplanerat den 8 mars med ett av de större försäkringsbolagen inom healthcare i USA.
● Planerad presentation av vårt system för WallMart health department i USA.

Mjuklansering Moto Watch Safety+ i USA:
1. BELLPAL egna USA kunder har konverterat abonnemang till Safety+
2. Med Motorola i USA har vi startat en kampanj direkt till 39 500 Moto Watch användare som pågår i ca 6 veckor.

Medial uppmärksamhet från CES.
CES mässan genererade ca 80 artiklar om “Bellpal/Moto Watch med fallalgoritmen.  Fox News “Highlights from CES 2023”.

Min agenda under våren är fokuserad på att stötta Moto Watch teamet i deras försäljning och hålla kontakt med
ovan angivna potentiella licenstagare och kunder av vårt system. Vår organisation är liten men effektiv och tekniken i sig är självklart skalbar. Arbetet med Moto har gjort att vi skapat effektiva metoder att använda och implementera för nya kommersiella partners och tjänsteleverantörer. 

Jag vill påminna om att vi är ett teknikbolag, teknik står inte stilla, vårt område utvecklas hela tiden. Vi får idag
förfrågningar på lösningar som vi redan gjort teoretiska förstudier på, vilket är stimulerande. Vårt fokus just nu är på försäljning och vi har en stor drivkraft till nya affärer. Affärsmässigt är jag säker på att bolaget nu står mer än redo inför vad som kommer att vara vändpunkten för Bellpal.  

Resan har börjat!

David Ziemsky
Grundare och VD

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz@www.bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.