Nyhetsbrev från VD Mikael Tinglöf

February 2, 2024

|

15:36

God fortsättning önskar jag våra aktieägare och övriga som följer Bellpal!
 
Det här blir mitt första nyhetsbrev som VD för bolaget. Jag heter Mikael Tinglöf och har en lång
bakgrund inom näringslivet med mig in i det här uppdraget.
 
Jag är aktieägare sedan en tid tillbaka och har följt bolaget med intresse. Jag tackade ja till rollen som
VD då jag ser stora möjligheter för Bellpal Holding efter försäljningen.
 
Allra viktigast för oss nu är att säkerställa att köparen fullföljer sitt åtagande och betalar 19,5
miljoner US-dollar. Där ligger vårt fokus nu från min och styrelsens sida. Vi har legalt bindande avtal
som gör att köparen ska betala och nu återstår för köparen att säkerställa finansieringen av affären.
Vi har fortsatt en bra dialog med köparen och båda parter är överens om affären.
Jag vill förtydliga det datumet den 12:e februari som har kommunicerats, det är då köparen skall
meddela att finansieringen är klar och vi kan börja slutföra affären.
 
Vi har också hanterat en rad praktiska frågor. Det fanns en konkursansökan avseende Bellpal AB som
vi hanterat. Konkursansökan är dragen tillbaka av den person som lämnat in den och
ärendet är avslutat.
 
MVH Mikael Tinglöf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Tinglöf, VD, BellPal Holding AB

E-post: Mikael@tinglof.net

Telefon: +46 70 676 0084

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.