Rättelse tidpunkt för offentliggörande av information gällande SPA för Bellpal AB

October 18, 2023

|

13:17

I en kommuniké efter den extra bolagsstämman som publicerades den 11 oktober 2023 angavs bland annat att SPA och övriga handlingar skulle göras tillgängliga kl 08 den 18 oktober 2023.

Med ändring av vad som angetts i tidigare nämnda kommuniké kommer bolaget att efter marknadens stängning idag offentliggöra de delar av SPA som är relevanta för att stämman ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut gällande försäljning av dotterbolaget Bellpal AB.

För tydlighetens skull framhålls att de relevanta delarna av SPA främst inkluderar köpeskillingens storlek, köparens kapitaltäckningskrav för Bellpal samt tidpunkten för tillträde och betalning av köpeskillingen.

SPA kommer att göras tillgängligt så snart det är undertecknat av båda parterna. Det enda villkoret som kvarstår för SPA:ts giltighet är bolagsstämmans godkännande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.