Styrelseledamot avgår på grund av personliga skäl

September 7, 2023

|

17:55

Delia Zadius har meddelat styrelsen i Bellpal Holding AB att hon den 6 september 2023 på grund av hög arbetsbelastning begärt eget utträde ur styrelsen. Delia Zadius har under det senaste året varit mycket aktivt engagerad i utvecklingen av ett flertal andra techbolag vilket nu medfört att hon behövt prioritera sina åtaganden. 

“Jag hade gärna stannat kvar i styrelsen för Bellpal Holding AB men i och med att arbetsbelastningen i mina andra projekt har ökat dramatiskt så måste jag prioritera min tid. Jag har största förtroende till att Bellpal kommer att lyckas förverkliga sin kommersiella potential och jag önskar Bellpal ett stort lycka till.” – Delia Zadius

Efter att Delia Zadius lämnat styrelsen består den av fem ledamöter och uppfyller därmed kraven i bolagsordningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.