Styrelseledamot Mattias Pettersson, har förvärvat aktier i Bellpal Holding AB

September 8, 2023

|

09:10

Bellpal Holding AB:s styrelseledamot, Mattias Pettersson, har under 2023-09-04 & 2023-09-05 förvärvat sammanlagt 40.000 aktier till en genomsnittskurs om 1,195 kronor per aktie. Köpesumman uppgår till ca 47.800 kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Mattias Pettersson äger sedan tidigare 368.918 aktier i bolaget och har nu ett totalt innehav om 408.918 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.