Uppdatering gällande försäljningen av Bellpal AB – avvaktar betalning

December 5, 2023

|

11:16

Bellpal Holding AB (publ) vill informera om en viktig utveckling gällande försäljningen av Bellpal AB. Trots att det undertecknade försäljnings- och köpeavtalet (SPA) föreskriver en betalning om 19,5 miljoner USD, som skulle ha skett den 30 november, har vi ännu inte mottagit några medel.

För närvarande avvaktar vi besked från köparen, baserat på utfallet av detta kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa köparens efterlevnad av avtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5e december 2023 kl. 11:16.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.