Uppdatering om avtalet med eBuyNow

August 7, 2023

|

08:57

eBuyNow, vårt partnerbolag för Motorolas varumärke, har ansökt om konkurs. Detta har hittills haft ytterst begränsad påverkan på Bellpal då eBuyNows försäljning varit blygsam.

Oklarheten kvarstår kring om vårt avtal kommer att överföras till moderbolaget, CE Brands. Vi har en god dialog och får kontinuerliga uppdateringar och händer något som påverkar vår verksamhet kommer vi att kommunicera detta.

Alla inblandade i den pågående uppköpsprocessen är informerade och denna situation har ingen inverkan på detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

About BellPal

BellPal is a caretech company that combines digital services with medical expertise to develop products, services and digital solutions primarily for seniors and care. The main area of ​​the business is a comprehensive platform that links the user with relatives and the alarm center. BellPal has a SaaS-based business model for its platform and charges end users a monthly subscription fee for using the service.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.