Ytterligare information angående avtalsvillkoren för BellPal AB:s försäljning

October 19, 2023

|

09:11

Villkoren för betalning är enligt följande. 10% av den totala köpeskillingen erläggs i samband med undertecknandet av SPA tre dagar efter stämmans godkännande.

Full betalning av köpeskillingen sker i samband med tillträdet vilket äger rum senast den 31 december 2023. 

Så vitt avser kapitaltäckningskravet tillgodoses detta genom att Bellpal Holding lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott om 4,6 M USD till Bellpal AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com

Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

 

Denna information är sådan information som BellPal Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2023 kl. 09:02.

Share

Subscribe to
Regulatory news

By submitting this form, you agree to the processing of your personal data by BellPal as described in our Privacy Policy.