Kvartalsrapport Q3, 2022

Regulatory News

1 juli – 30 september 2022
Nettoomsättningen uppgick till 43 (162) TSEK
Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -7,3 (-3,3) MSEK
Resultat per…

BellPal byter CFO

Regulatory News

Yalda Mirbaz lämnar positionen som CFO och istället tar Sam Lindskog över positionen i BellPal. Sam Lindskog har bred erfarenhet från liknande pos…

Kvartalsrapport Q2, 2022

Regulatory News

BellPal Holding aktier upptogs till handel på NGM Nordic SME.
BellPal ingår avsiktsförklaring om förvärv av system för ekonomi- och tidsrapporterings…