Mattias Petterson avgår ur Bellpals styrelse.

Regulatory News

Read in Cision | Mattias Petterson har idag meddelat Bellpal Holdings styrelse att han avgår med omedelbar verkan på grund av personliga skäl.   Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Tinglöf, VD, BellPal Holding AB E-post: Mikael@tinglof.net Telefon: +46 70 676 0084 MentorAktieinvest FK AB (556072-2596)Box 7415 103 91 StockholmTelefon: +46 8 506 517 […]

Förhandlingarna om försäljningen av Bellpal AB fortsätter

Regulatory News

Read in Cision | Förhandlingarna mellan Bellpal Holding (publ) och köparrepresentanten med vilken SPA ingicks i oktober 2023 avseende förvärv av samtliga aktier i dotterbolaget Bellpal AB fortsätter.  Köparrepresentanten har klargjort att den vid det aktuella tillfället tilltänkta köparens beslut att förvärva Bellpal AB baserades på förutsättningen att fyrtio procent av den totala köpeskillingen skulle […]

Kvartalsrapport Q4, 2024

Regulatory News

Read in Cision | Delårsrapport oktober – december 2023 1 oktober – 31 december 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (124) TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -8,4 (-7,3) MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,31). Soliditeten uppgår till 55% (66%) Väsentliga händelser under rapportperioden BellPal Holding AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal (“SPA”) […]

Bellpal Holding senarelägger publicering av bokslutskommuniké till den 29/2 2024

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommuniké med anledning av fortsatta förhandlingar med den amerikanska köparen. Tidigare aviserad tidpunkt för publicering var den 24 februari 2024. Nytt datum för publicering är den 29 februari 2024. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Tinglöf, VD, BellPal Holding AB E-post: Mikael@tinglof.net Telefon: […]

Nyhetsbrev från VD Mikael Tinglöf

Regulatory News

Read in Cision | God fortsättning önskar jag våra aktieägare och övriga som följer Bellpal! Det här blir mitt första nyhetsbrev som VD för bolaget. Jag heter Mikael Tinglöf och har en långbakgrund inom näringslivet med mig in i det här uppdraget. Jag är aktieägare sedan en tid tillbaka och har följt bolaget med intresse. Jag tackade […]

Mikael Tinglöf tar över som VD för Bellpal Holding

Regulatory News

Read in Cision | Per-Håkan Westman lämnar VD-posten för Bellpal Holding (publ) på egen begäran. Westman ersätts av Mikael Tinglöf som med fullt engagemang ska arbeta för att slutföra försäljningen av dotterbolaget Bellpal AB. Tinglöf tillträder med omedelbar verkan. Mikael Tinglöf är en aktiv entreprenör och investerare och en betydande ägare i Bellpal Holding med ett […]

Uppdatering gällande försäljningen av Bellpal AB – avvaktar betalning

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding AB (publ) vill informera om en viktig utveckling gällande försäljningen av Bellpal AB. Trots att det undertecknade försäljnings- och köpeavtalet (SPA) föreskriver en betalning om 19,5 miljoner USD, som skulle ha skett den 30 november, har vi ännu inte mottagit några medel. För närvarande avvaktar vi besked från köparen, […]