Bellpal Holding AB bordlägger frågan om röstning om försäljning av Bellpal AB.

Regulatory News

Under vecka 39 och 40 har en delegation av medarbetare från Bellpal Holding AB och Bellpal AB befunnit sig i USA, under denna period har parterna av olika anledningar funnit det nödvändigt att om- och slutförhandla vissa för transaktionen väsentliga villkor. Affären som sådan ligger fast. Parterna för dock fortsatta förhandlingar om villkoren för köpeskillingen och dess betalning. Köpeskillingen förhandlas i höjande riktning, samt att villkoren för slutlig betalning ska tidigareläggas.

VD intervju

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding publicerar idag en intervju i samband med lägesuppdatering där VD Per-Håkan Westman berättar om nuläget för företaget och hur han ser på den närliggande framtiden. Intervjun är framtagen i samarbete med IR-Partner och kan ses här: https://youtu.be/ErXmS0zdS8Y För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB E-post: ph@bellpal.com Telefon: […]

Styrelseledamot Tomas Rönnquist, har förvärvat aktier i Bellpal Holding AB

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding AB:s styrelseledamot, Tomas Rönnquist, har 2023-09-07 förvärvat sammanlagt 70.000 aktier till en genomsnittskurs om 1,0457 kronor per aktie. Köpesumman uppgår till ca 73 200 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Tomas Rönnquist äger sedan tidigare 2.024.739 aktier i bolaget och har nu ett totalt innehav om 2 094 739 […]

Styrelseledamot Mattias Pettersson, har förvärvat aktier i Bellpal Holding AB

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding AB:s styrelseledamot, Mattias Pettersson, har under 2023-09-04 & 2023-09-05 förvärvat sammanlagt 40.000 aktier till en genomsnittskurs om 1,195 kronor per aktie. Köpesumman uppgår till ca 47.800 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Mattias Pettersson äger sedan tidigare 368.918 aktier i bolaget och har nu ett totalt innehav om 408.918 aktier. […]

Styrelseledamot avgår på grund av personliga skäl

Regulatory News

Read in Cision | Delia Zadius har meddelat styrelsen i Bellpal Holding AB att hon den 6 september 2023 på grund av hög arbetsbelastning begärt eget utträde ur styrelsen. Delia Zadius har under det senaste året varit mycket aktivt engagerad i utvecklingen av ett flertal andra techbolag vilket nu medfört att hon behövt prioritera sina […]

Styrelseledamot Mattias Pettersson, har förvärvat aktier i Bellpal Holding AB

Regulatory News

Read in Cision | Bellpal Holding AB:s styrelseledamot, Mattias Pettersson, har under 2023-09-04 & 2023-09-05 förvärvat sammanlagt 40.000 aktier till en genomsnittskurs om 1,195 kronor per aktie. Köpesumman uppgår till ca 47.800 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. Mattias Pettersson äger sedan tidigare 368.918 aktier i bolaget och har nu ett totalt innehav om 408.918 aktier. […]

BellPal Holding AB har ingått en avsiktsförklaring om försäljning av rörelsen till amerikanska Citta Strategy Group LLC för en köpeskilling om 15 miljoner USD (Komplettering med s.k. MAR-stämpel)

Regulatory News

Read in Cision | BellPal Holding AB (”BellPal” eller ”Bolaget”) har idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) med amerikanska Citta Strategy Group LLC avseende försäljning av det helägda dotterbolaget BellPal AB (”Rörelsen”) för en köpeskilling om 15 miljoner USD på skuldfri basis jämte erforderligt rörelsekapital. Parterna har redan upprättat en slutversion av ett aktieöverlåtelseavtal och är […]

BellPal Holding AB har ingått en avsiktsförklaring om försäljning av rörelsen till amerikanska Citta Strategy Group LLC för en köpeskilling om 15 miljoner USD

Regulatory News

Read in Cision | BellPal Holding AB (”BellPal” eller ”Bolaget”) har idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) med amerikanska Citta Strategy Group LLC avseende försäljning av det helägda dotterbolaget BellPal AB (”Rörelsen”) för en köpeskilling om 15 miljoner USD på skuldfri basis jämte erforderligt rörelsekapital. Parterna har redan upprättat en slutversion av ett aktieöverlåtelseavtal och är […]